LES NOSTRES CARROSSERIES

Totes les nostres carrosseries són personalitzades d'acord amb les necessitats del client. Durant el procés de càlcul i disseny de la mateixa, es constata que puguin dur-se a terme aquestes necessitats sense transgredir la normativa vigent pel que fa a capacitats, càrregues, longituds, voladís, etc. així com l'ompliment de les normes de benestar animal. Un cop carrossat el vehicle , es fan les homologacions corresponents i es lliura al client la documentació necessària per matricular el vehicle. En el cas de vehicles ja matriculats es legalitza la reforma de canvi de carrosseria, i es lliura al client la documentació amb la anotació corresponent.

Una característica a destacar, comú a tots els nostres productes i models, és la utilització del alumini com a element constructiu exclusiu. Amb això afrontem avantatjosament: Les necessitats de l'usuari. Evolució tecnològica. Legislació i Normativa.

AVANTATGES DE L'ALUMINI:

  • Important reducció de TARA.
  • Elevada resistència a la corrosió.
  • Eliminar manteniment.
  • Perfils adequats a cada necessitat específica, tant en la seva forma, amb dissenys propis, com en l’elecció de l’aliatge precís per cada cas.
  • Millora substancial de la higiene.
  • Facilitat i homogeneïtzació en la construcció.
  • Acompliment de la legislació i del benestar animal.
  • Respectuós amb el medi ambient