Plataformes elevadores

La plataforma elevadora de columnes és un element bàsic per les operacions de càrrega i descàrrega de qualsevol vehicle dedicat al transport de bestiar. Però degut a la seva versatilitat també es fa servir en vehicles de transport de productes molt diversos, com poden ser: cotxes, motos, flors i plantes, etc., sempre que tinguin més d’un pis de càrrega.

Com opció, la plataforma elevadora es pot equipar amb una bàscula electrònica que permet fer una pesada cada cop que aquesta es carrega.

Models