Remolcs

Hi ha diferents formats de xassís possibles.  Poden ser de 2 o 3 eixos amb giratòria, 2 o 3 eixos centrals, …

Vehicles amb carrosseries de 6,0 m a 7,0 m.

Habitualment amb 3 pisos, per bestiar porcí, oví o caprí.    També es poden carrossar amb 1 o 2 pisos per adaptar-se al tipus d’animal a transportar.  Per transport de garrins es carrossen amb 4 pisos.

La estructura bàsica de totes elles i les opcions son les mateixes que s’han descrit en els vehicles rígids.

Models