Vehicles 2 eixos

Per un P.M.A. de 3000 Kg a 18000 Kg.

Vehicles amb carrosseries de 3,5 m a 7 m.

Les carrosseries poden ser de 1, 2 o 3 pisos. Les de 1 pis poden portar rampa d’accés posterior en lloc de plataforma elevadora.

Els vehicles d’ 1 pis es solen carrossar per bestiar boví.

Hi ha un model de 2 pisos amb el 2º elevable per poder portar bestiar més gran al 1er pis.

Models