Vehicles 3 eixos

Per un P.M.A. de màxim 26000 Kg.

Vehicles amb carrosseries de 7 m a 8,5 m.

Habitualment amb 3 pisos, per bestiar porcí, oví o caprí.  També es poden carrossar amb 1 o 2 pisos per adaptar-se al tipus d’animal a transportar.  Per transport de garrins es carrossen amb 4 pisos.

Els vehicles de més d’ 1 pis sempre porten plataforma elevadora posterior.

Aquestes unitats es poden equipar amb multitud d’opcions, com poden ser: Pisos abatibles amb 1 o 2 passadissos; Dutxes; Abeuradors; Tapes laterals manuals, o amb accionament per comandament a distància; Bàscula electrònica; Presa de força; Cabrestant; Calaixos especials d’alumini; Ventiladors laterals; Control ventiladors, manual o automàtic; Control tapes i ventiladors amb automatisme en funció de la temperatura interior de la gàbia; Control i registre de la temperatura interior de la gàbia i de la obertura de la porta de carga amb mòdul de posicionament per satèl·lit (GPS).

Models