Semirremolcs

Per un P.M.A. de conjunt de màxim 40000 Kg.

Hi ha diferents formats de xassís possibles.  Poden ser de 2 o 3 eixos, amb elevador en el 1er eix o en el 1er i 3er eixos, coll recte o coll de cigne (Gòndola), …

Vehicles amb carrosseries de 10,0 m a 13,80 m.

Habitualment amb 3 pisos, per bestiar porcí, oví o caprí.    També es poden carrossar amb 1 o 2 pisos per adaptar-se al tipus d’animal a transportar.  Per transport de garrins es carrossen amb 4 pisos.

Per poder tenir més altura disponible en els pisos, en la part posterior, es fan servir els models amb coll de cigne.  Aquests poden tenir un graó de 220 mm o 270 mm.

Aquestes unitats es poden equipar amb multitud d’opcions, com poden ser: Pisos abatibles amb 1 o 2 passadissos; Dutxes; Abeuradors; Tapes laterals manuals, o amb accionament per comandament a distància; Bàscula electrònica; Presa de força; Cabrestant; Calaixos especials d’alumini; Ventiladors laterals; Control ventiladors, manual o automàtic; Control tapes i ventiladors amb automatisme en funció de la temperatura interior de la gàbia; Control i registre de la temperatura interior de la gàbia i de la obertura de la porta de carga amb mòdul de posicionament per satèl·lit (GPS).

Models